Generalforsamling 2017

rebels-new-logo

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Søndag den 26. februar 2017 kl. 13:00.

Mødet afholdes i mødesalen på Herlev Gl. Skole, Herlev Bygade 92B, 2730 Herlev.

 

Dagsorden jf. §10 vedtægter for H.I. Herlev Rebels American Football Club af 26. februar 2017:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 referenter.

3. Godkendelse af generalforsamlingen.

4. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

5. Godkendelse af referat fra tidligere generalforsamling.

6. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

7. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse.

8. Forelæggelse af bestyrelses kontingentforslag for det kommende år til godkendelse.

9. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

10. Behandling af indkomne forslag.
      Justering af vedtægterne.

11. Valg af:

   a. Kasserer for 2 år. 
      Dorte Prytz Jensen modtager genvalg.

   b. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
       Bjarke Elling Jørgensen modtager genvalg
       Helle Dellgren modtager genvalg
       Andreas Philip Heide modtager ikke genvalg
       Jette Vinther Kristensen stiller op
       Anitta Hansen stiller op
       Der er således en verkant post i bestyrelsen ledig.
       

   c. 2 suppleanter til bestyrelsen.

   d. 2 revisorer.
       René Hoffmann-Harms modtager genvalg
       Det har ikke været muligt at få kontakt til Carsten Tom Nørgaard

   e. 1 revisorsuppleant.
       Søren Ekander Jensen modtager ikke genvalg

12. Eventuelt.

 

På vegne af bestyrelsen

Kim Larsen, formand for Herlev Rebels

H.I. Herlev Rebels • Kildegårdskolen • Dildhaven 40 • 2730 Herlev