Generalforsamling 2018

rebels-new-logo

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Søndag den 25. februar 2018 kl. 13:00.

Mødet afholdes i mødesalen på Herlev Gl. Skole, Herlev Bygade 92B, 2730 Herlev.

Dagsorden jf. §10 vedtægter for H.I. Herlev Rebels American Football Club af 26 februar 2017:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 referenter.

3. Godkendelse af generalforsamlingen.

4. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

5. Godkendelse af referat fra tidligere generalforsamling.

6. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

7. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse.

8. Forelæggelse af bestyrelses kontingentforslag for det kommende år til godkendelse.

9. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

10. Behandling af indkomne forslag.

   a. Forslag om at reducere bestyrelsen fra 9 til 7 medlemmer. Stillet af bestyrelsen

11. Valg af:

   a. Formand. Kim Larsen modtager genvalg.

   b. 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Nick Randløv, modtager genvalg.
Allan Rasmussen, modtager genvalg.

Helle Dellgren, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Alexander K. Gjedde
Hanne Støy, modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller at denne plads udgår.
Bjørn Haremst stiller op til bestyrelsen.

   c. 2 bestyrelsesmedlem for 1 år. Bestyrelsen indstiller:

Martin Jørgensen
Bestyrelsen indstiller at denne plads udgår.
Bjørn Haremst stille op, givet at han ikke bliver valgt for en 2 årig periode.

   d. 2 suppleanter til bestyrelsen.

(pt. ingen indstilling)

   e. 2 revisorer.

(pt. ingen indstilling)

   f. 1 revisorsuppleant.

(pt. ingen indstilling)

12. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen

Kim Larsen, formand for Herlev Rebels

H.I. Herlev Rebels • Kildegårdskolen • Dildhaven 40 • 2730 Herlev