Hjælp din klub

H logo

- og vær en del af sportens udvikling!

Alt for mange spillere vælger at ”pensionere” sig selv og afskære sig fuldstændig fra sporten. Det er rigtig ærgerligt, fordi mange har en viden og en erfaring, som de tager med sig, hvor de i stedet kunne være en del af udviklingen og styrke sporten ved at bidrage til løsning af nogle af de mange opgaver klubberne står over for.

Trænere
Trænergerningen kræver naturligvis en viden, interesse og entusiasme for sporten. Både på senior- og juniorniveau er der brug for hjælp. Rigtig mange klubber vil gerne have hjælp til at gøre deres spillere bedre og opgaverne som trænerne løser er mange. Det betyder selvfølgelig ikke at du skal påtager sig rollen som head coach, hvis du ikke er parat til det men kommer du med en vilje til at lytte og lære af de mere erfarne trænere, kan de fleste klubber finde plads til dig som træner.  Hertil kommer at der i dag findes en række kurser, som udbydes af DAFF rettet mod trænerne.

Holdleder
Som holdleder er der mange store og små opgaver, hvor man deltager i arbejdet og aflaster både trænere og spillere. Det kræver ikke den store fodboldt viden, det handler for de fleste hold om at planlægge hvem der vasker tøj, tager frugt med eller planlægger transport i forbindelse med udekampe. Som holdleder bliver du en central og værdsat del af holdet, der arbejder tæt sammen med holdets trænere.

Dommer
Der er altid brug for gode dommere. Som dommer med licens får man et vederlag, der fastsættes af DAFF. For 2014 var godtgørelsen kr. 320,00. Man kan opnå dommerlicens ved at deltage i kurser, som udbydes af DAFF i januar og februar måned. Klubberne har stor glæde af dedikerede dommere, som ønsker at dygtiggøre sig som dommer. At være ud og dømme sammen med andre dommere, som ønsker at dømme og som ser det som en fritidsaktivitet er en fornøjelse og giver som oftest gode og varende kammeratskaber.

Frivillig til kampdage
Der er altid brug for engageret frivillige til at løse en række opgaver, hvor man stadig kan være en del af klubben og mødes med gamle venner. Opgaver som kampansvarlig, styrer stadion ur og score tavle eller stå i boden og sælge pølser og sodavand. Opgaver som klubberne ofte har svært ved at find folk til at løse og som samtidig er med til at give tilskuerne en god oplevelse. En god oplevelse betyde flere tilskuere, flere tilskuere betyder større omsætning i boden og bedre muligheder for sponsor indtægter og – ikke mindst større opmærksomhed omkring sporten.

Journalist
At skrive artikler til hjemmeside og klubbens facebook side er en opgave, som ofte er noget overset men som har stor betydning for at vise klubbens ansigt udadtil. Du er på denne måde med til at gøre klubben og sporten synlig. Netop i disse år har sporten brug for at være synlig (eksponeringen i TV er blevet reduceret) og her er Facebook og hjemmesider en helt nødvendigt kommunikations kanal, som du kan være med til at understøtte.

Det kan også handle om tekster til flyers eller plakater. Forældre til nye spillere i ungdomsrækkerne står ofte med en lang række spørgsmål om sporten og om spillernes sikkerhed, som de har brug for at få besvaret og du kan være med til at forme budskaberne til disse ”nye” tilskuere modtager og på denne måde være med til at fremme sporten.  Mange klubber kører mere eller mindre vel organiserede kampagner for at tiltrække nye spillere og ved særlige arrangementer som fx Rookie Day er der behov for, at der udarbejdes materiale rettet mod offentligheden.

Bestyrelse
Bestyrelses arbejdet handler om at sætte rammerne for klubbens aktiviteter. Det er en nødvendig del af en klubs fundament og her er der altid brug for dygtige folk. Du kan være med til at skabe rammerne for sporten i fremtiden. Arbejdsbyrden er meget forskellig. I Herlev Rebels har vi valgt at have et forretningsudvalg, som har meget hyppig kontakt men bestyrelsen mødes ca. 5 gange om året. Hertil kommer suppleanter og revisorer, som har mulighed for at deltage i bestyrelsens arbejde og får alle informationer på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne men hvor der ikke er et krav om at man deltager i bestyrelsens møder.

Events maneger
En række forskellige events så som Grymball, sommer camp for de mindste, Rookie Day, skole besøg, virksomheds arrangementer, polterabend mm er blot nogle af de arrangementer, der indgår i klubbernes planlægning. Her tager du imod mange som møder sporten for første gang. Det er en festlig oplevelse og du vil med din indgang til sporten kunne bibringe andre en entusiasmen og en unik oplevelse de sent vil glemme.

Sponsor
Arbejdet med at skaffe sponsorer er helt nødvendig for at klubbens økonomiske muligheder og udvikling. Det kan handle om at udarbejde sponsor materiale eller simpelthen gå ud og opsøge potentielle sponsorer.

At arbejde for at få sponsorer til klubberne eller at være sponsor behøver ikke at handle om de store beløb. Selvfølgelig vil klubberne være glade for de store sponsorer men mindre har også ret. Skifter du vaskemaskinen eller tørretumbleren ud med en ny og smartere version, kan klubben som oftest gøre god brug af den gamle. Klubbens opvaskemaskine er en ”næsten” uundværlig hjælper. Det kunne være at en virksomhed, der står for en udskiftning af deres computere og anden IT udstyr (routere, switch, projektor o.l.) og gerne vil donere deres gamle udstyr til et godt formål. Mange dyre maskiner som koster klubben mange penge og som man derfor som oftest tager imod med glæde.

Det kan dog også handle om de mere organiseret sponsorater enten i form af ”pengegaver” men oftere i form af ydelser i form af gratis arbejde mod annoncering på klubbens hjemmeside eller på banen eller måske på spillernes trøjer. Det kunne fx være en fotograf der levere en række billeder mod at få omtale eller det kunne handle om den lokale grill, der sponsorere nogle lotto gevinster -  mulighederne er mange og det er kun fantasien, der sætter grænser.

H.I. Herlev Rebels • Kildegårdskolen • Dildhaven 40 • 2730 Herlev